به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، پنجشنبه  29 مهر 95 بیستمین جلسه تهک هواشناسی مازندران با محوریت تهک جاده ای برگزار گردید .

در این جلسه ضمن بررسی عملکرد تهک ها در دو هفته گذشته برنامه های هفته آینده تهک ها ارائه گردید .

در تهک جاده ای با توجه به برنامه ریزی که از سوی سازمان انجام پذیرفت ، یک کارگاه آموزشی تهک جاده ای با محوریت تهک جاده ای هواشناسی مازندران که در این زمینه پیشقدم بوده در 5 آبان 95 در تهران برگزار خواهد شد. 


جلسه بیستم تهک هواشناسی مازندران برگزار شد
جلسه بیستم تهک هواشناسی مازندران برگزار شد

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6645
دیروز7389
مجموع32806255