هواشناسی مازندران - پذیرش سه مقاله کارشناسان هواشناسی مازندران در سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران



سه مقاله از کارشناسان هواشناسی مازندران در سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران پذیرش و ارائه گردید .

به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، سه مقاله تدوین شده از سوی کارشناسان هواشناسی مازندران با عناوین ذیل :

1-      پیش بینی و تعیین نیاز آبی برنج با استفاده از مدل اقلیمی در استان مازندران

2-      بررسی تغییرات اقلیمی بر اقلیم گردش گری (مطالعه موردی شهرستان بابلسر )

3-      بررسی تخمین عملکرد محصول مرکبات پرتغال واریته تامسون با شرایط اقلیمی شهرستان بابلسر

در سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران پذیرفته و ارائه گردید ، این کنگره با محوریت موضوعات کشاورزی، اقلیم شناسی ، منابع طبیعی و محیط زیست  در مهرماه سال جاری در تهران برگزار گردید، شایان ذکر است که 12 مقاله این کنگره نیز توسط یکی از کارشناسان هواشناسی مازندران داوری گردید .


پذیرش سه مقاله کارشناسان هواشناسی مازندران در سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1328
دیروز14218
مجموع31929544