به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، نوزدهمین جلسه تهک هواشناسی مازندران همانند هفته های گذشته روز پنجشنبه 22 مهر 95 با حضور اعضاء تشکیل گردید در این جلسه ضمن بیان عملکرد هفتگی هر یک از تهک ها برنامه های آینده هر یک از آنها بحث و بررسی گردید ، بحث بازدید های میدانی هر یک از تهک ها بحث و بررسی شد ، و در ادامه روند اجرایی تهک معماری و شهرسازی و گردشگری نیز تبادل نظر گردید .


برگزاری نوزدهمین جلسه تهک هواشناسی مازندران
برگزاری نوزدهمین جلسه تهک هواشناسی مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6157
دیروز13106
مجموع32836526