هواشناسی مازندران - انتصاب آقای سید محمدرضا رضوی به سمت مدیر کل هواشناسی استان مازندرانطی حکمی از سوی دکترداوود پرهیز گار – معاون راه و شهرسازی و ریاست سازمان هواشناسی کشور ، آقای سید محمدرضا رضوی را به سمت مدیر کل هواشناسی استان مازندران منصوب نمودند .

مدیر کل هواشناسی مازندران امروز پنجشنبه 8 مهرماه 95 با حضور در اداره کل ضمن معرفی ، جلسه صمیمی با همکاران هواشناسی مازندران برگزار نمودند .  


انتصاب آقای سید محمدرضا رضوی به سمت مدیر کل هواشناسی استان مازندران
انتصاب آقای سید محمدرضا رضوی به سمت مدیر کل هواشناسی استان مازندران
انتصاب آقای سید محمدرضا رضوی به سمت مدیر کل هواشناسی استان مازندران
انتصاب آقای سید محمدرضا رضوی به سمت مدیر کل هواشناسی استان مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3273
دیروز15967
مجموع31947456