طی حکمی از سوی دکترداوود پرهیز گار – معاون راه و شهرسازی و ریاست سازمان هواشناسی کشور ، آقای سید محمدرضا رضوی را به سمت مدیر کل هواشناسی استان مازندران منصوب نمودند .

مدیر کل هواشناسی مازندران امروز پنجشنبه 8 مهرماه 95 با حضور در اداره کل ضمن معرفی ، جلسه صمیمی با همکاران هواشناسی مازندران برگزار نمودند .  


انتصاب آقای سید محمدرضا رضوی به سمت مدیر کل هواشناسی استان مازندران
انتصاب آقای سید محمدرضا رضوی به سمت مدیر کل هواشناسی استان مازندران
انتصاب آقای سید محمدرضا رضوی به سمت مدیر کل هواشناسی استان مازندران
انتصاب آقای سید محمدرضا رضوی به سمت مدیر کل هواشناسی استان مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1715
دیروز7461
مجموع30907939