به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی مازندران  گفت:باد شدید و  رعد و برق به برخی تجهیزات هواشناسی خسارت زده ، در حال ارزیابی هستیم.

    نوربخش داداشی  افزود: رعد و برق و باد شدید در اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل قائمشهر ، موجب آسیب زدن به سامانه ایستگاه خودکار شامل سنسورها و دیتالاگر، دستگاه رایانه ایستگاه خودکار، دستگاه رایانه هواگو، UPS  وتخریب جعبه اسکرین و ادوات موجود در پلات فرم هواشناسی و  برخی دیگر از تجهیزات گردید.

    وی ادامه داد: اداره تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی قراخیل مرکز پشتیبانی از هواشناسی مازندران است و در صورت بروز مشکل برای مرکز استان از این اداره پشتیبانی لازم انجام می گرددکه متاسفانه در طوفان روز گذشته خساراتی به تجهیزات این اداره وارد شد که بیش از چند ده میلیون تومان بوده است. که امیدواریم با تامیین اعتبارات لازم هر چه  زودتر این خسارات جبران گردد/


خسارت های طوفان به تجهیزات هواشناسی در قراخیل قائمشهر
خسارت های طوفان به تجهیزات هواشناسی در قراخیل قائمشهر
خسارت های طوفان به تجهیزات هواشناسی در قراخیل قائمشهر

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6717
دیروز7389
مجموع32806327