هواشناسی مازندران - برگزاری جلسه پژوهشی هواشناسی مازندرانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران٬جلسه تحقیقات با رویکرد بررسی و اجرای طرح های پژوهشی برگزار گردید با توجه به تاکید مدیر کل هواشناسی مازندران بر لزوم تصویب و اجرای طرح پژوهشی در سال۹۵ ٬در این جلسه ضمن شرکت مدعوین چندین عنوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان جلسه سه طرح پیشنهادی جهت نگارش پروپوزال و ارسال به مدیریت توسعه کاربردهای سازمان هواشناسی کشور جهت تصویب ٬ مورد پذیرش قرار گرفت .


برگزاری جلسه پژوهشی هواشناسی مازندران
برگزاری جلسه پژوهشی هواشناسی مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3213
دیروز15967
مجموع31947396