هواشناسی مازندران - پانزدهمین جلسه تهک هواشناسی مازندرانگزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، امروز پنجشنبه 4 شهریو 95 پانزدهمین جلسه تهک هواشناسی مازندران با حضور معاون فنی و تولیدی خدمات حمایتی کشاورزی جهاد کشاورزی استان و اعضای جلسه برگزار گردید .

در این جلسه با توجه به رونمایی سامانه 1559 در هفته آینده ، تصمیماتی در خصوص اشتراک و به روز رسانی اطلاعات هواشناسی کشاورزی اتخاذ گردید .

در ادامه ضمن بررسی عملکرد تهک ها در هفته گذشته برنامه های هفته آینده تهک ها با رویکرد تهک گردشگری و معماری و شهرسازی ارائه گردید .


پانزدهمین جلسه تهک هواشناسی مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3254
دیروز15967
مجموع31947437