هواشناسی مازندران - برگزاری ششمین جلسه شورای اداری هواشناسی مازندرانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، ششمین جلسه شورای اداری ، اول شهریور 95 برگزار گردید ،

در این جلسه ضمن ارائه عملکرد مرداد ماه 95 هر یک از ادارات ، برنامه های آینده نیز عنوان گردید .

در این جلسه ، بازدید دوره ای از ایستگاه های استان ، خرید تجهیزات فنی با مصوبه کمیته خرید تاکید شد . همچنین پیگیری تصویب و اجرای طرحهای پزوهشی مطرح گردید .   


برگزاری ششمین جلسه شورای اداری هواشناسی مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3294
دیروز15967
مجموع31947477