به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، امروز پنجشنبه  28 مرداد 95 چهاردهمین جلسه تهک هواشناسی مازندران با محوریت تهک معماری و شهرسازی برگزار گردید .

در این جلسه ضمن بررسی عملکرد تهک ها در دو هفته گذشته برنامه های هفته آینده تهک ها ارائه گردید .

در تهک معماری و شهرسازی مقرر گردید که این کارگروه با اعضای مجرب و علاقمند تشکیل گردد .

در تهک دریایی اولین سند تهک دریایی در حال تدوین است .

در تهک گردشگری کاربران شناسایی شده و بازدیدی از کاربران نهایی این مجموعه صورت پذیرد .

در تهک کشاورزی با توجه به برداشت محصول برنج فرایند اخذ بازخورد از کاربران صورت گرفته و مقرر گردید ، با توجه به کشت دوم برنج در استان ، کاربران نهایی شناسایی شده و مراحل آن مورد ارزیابی قرار گیرد .

در تهک جاده ای نیز همایش یک روزه تهک جاده ای با محوریت هواشناسی مازندران در مهر ماه سال جاری در سازمان هواشناسی کشور برگزار خواهد شد . 


چهاردهمین جلسه تهک هواشناسی مازندران برگزار شد

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6864
دیروز7389
مجموع32806474