به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، دومین جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی ، اولین جلسه کارگروه تخصصی سرمازدگی و اولین جلسه کارگروه تخصصی مدل های عددی با شرکت اعضاء آن در اداره کل برگزار گردید .

در جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی بارش و خشکسالی در چهار ماهه اول سال 95 بررسی گردید ، همچنین خروجی های مختلف مدل های خشکسالی نیز مقایسه و مقرر گردید در جلسات آتی این کارگروه ، مدل های به کارگرفته شده در مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با حضور نماینده آن ، مورد ارزیابی  قرار گیرد.

 درجلسه کارگروه تخصصی سرمازدگی ، ضمن بررسی وقوع سرماهای زودرس پاییزه و عملکرد کشت دوم برنج  ، و نیز تهیه تقویم زراعی این محصول با رویکرد حداقل دما تأکید گردید ، همچنین مقرر گردید تا ضمن ارزیابی، عنوان کارگروه سرمازدگی به تنش های دمایی تغییر یابد.

همچنین در  جلسه کارگروه تخصصی مدل های عددی ، ضمن ارائه مراحل اجرای طرح پژوهشی " اثر گوارد داده های ایستگاههای هواشناسی سطح زمین بر بهبود پیش بینی بارش و باد مدل های عددی ، در سواحل جنوبی دریای خزر" ارائه گردید ، و در ادامه پیشنهاد شد تا پس از انجام این طرح پژوهشی ، این پروژه برای دریای خزر نیز اجرا گردد ، همچنین پس از ضمن دعوت از آقای دکتر آزادی در خصوص معرفی و اجراء طرح پژوهشی " امكان‌سنجي بهبود برونداد پيش‌بيني بارش و باد در مدل‌عددي WRF، با استفاده از روش‌هاي پس‌پردازشي، در سواحل جنوبي درياي خزر" تصمیماتی اتخاذ گردد


برگزاری جلسه کارگروههای تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مدلهای عددی
برگزاری جلسه کارگروههای تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مدلهای عددی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6545
دیروز7389
مجموع32806155