به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، سزدهمین جلسه تهک در سال 95، برگزار گردید . در این جلسه ضمن گزارش عملکرد سه تهک ( گردشگری ، دریایی و کشاورزی) توسط دبیران آن و برنامه های آینده را تشریح نمودند .

داداشی ضمن تقدیر از همه همکاران و بخش هواشناسی دریایی در برگزاری همایش توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) دریایی ، از برگزاری جلسه تهک جاده ای تا پایان مرداد با حضور کارشناسان در این بخش از استانها خبر داد . مهمترین فعالیتهای سه تهک به شرح ذیل می باشد :

تهک کشاورزی : تهیه و تدوین مستندات اقدامات انجام شده این اداره کل در راستای ظرفیت سازی سامانه تهک در فصل بهار

تهک دریایی : برگزاری جلسه توسعه هواشناسی کاربردی دریایی و تهیه و تدوین مستندات تهک دریایی

تهک گردشگری : در مرحله نیاز سنجی از کاربران نهایی 


برگزاری سیزدهمین جلسه تهک در سال 95

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6506
دیروز7389
مجموع32806116