هواشناسی مازندران - برگزاری دهمین جلسه تهک هواشناسی مازندرانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، دوازدهمین جلسه تهک امروز پنجشنبه 7 مرداد سال 95، برگزار گردید.  در این جلسه ضمن گزارش عملکرد سه تهک ( گردشگری ، دریایی و کشاورزی) توسط دبیران آن و برنامه های آینده را تشریح نمودند . همچنین  تحلیل و ارائه آمار  پارامترهای جوی ماه تیر  95 نسبت به سال گذشته و دوره آماری بحث و بررسی شد.

در ادامه در خصوص برنامه ریزی برای همایش یک روزه تهک کشاورزی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در استان مازندران و همچنین برگزاری جلسه تهک دریایی باحضور و مشارکت دستگاههای ذیربط تصمیم گیری شد .


برگزاری دهمین جلسه تهک هواشناسی مازندران
برگزاری دهمین جلسه تهک هواشناسی مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1337
دیروز14218
مجموع31929553