به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، سومین جلسه کمیته آموزش هواشناسي مازندران با حضور اعضاء آن برگزار گردید.

 در این جلسه هر یک از اعضاء در مورد نحوه برگزاری دوره های تخصصی در استا ن،  و دوره های عمومی و توجیهی بدو خدمت بحث و تبادل نظر گردید که  در ادامه مقرر گردید سه دوره تخصصی از اوائل مهر ماه تا پایان سال و دوره های عمومی ،  مشترک شغلی، فن آوری اطلاعات و آموزش مدیران از این ماه تا پایان سال برگزار گردد.   


برگزاری جلسه کمیته آموزش هواشناسي مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6138
دیروز13106
مجموع32836507