به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، یازدهمین جلسه تهک در سال 95، برگزار گردید . در این جلسه ضمن گزارش عملکرد سه تهک ( گردشگری ، دریایی و کشاورزی) توسط دبیران آن و برنامه های آینده را تشریح نمودند . که عمده این جلسه حول تهک گردشگری و دریایی بحث شد ، در تهک گردشگری ، اقدامات اولیه ( طراحی کاربرگ ، شناسایی کاربر) مراحل هفت گانه تهک انجام شده است و در روزهای پیش رو جلسات متوالی با دستگاه های مرتبط برگزار خواهد شد ، همچنین در تهک دریایی اقدامات خوبی از قبیل طراحی سایت هواشناسی دریایی، درج پیش بینی های دریایی، درج تصاویررادار در این سایت انجام شده است و هم اکنون درج اطلاعات بویی هواشناسی در حال انجام است ، در ادامه این جلسه نوربخش داداشی ضمن تأکید مجدد در خصوص مطالعه ، بررسی و ایجاد خودکارسازی تهک،افزود : خوشبختانه سامانه تهک هواشناسی مازندران به عنوان یکی از 40 پروژه مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران می باشد که هدف کمی آن کاهش خسارات پدیده های مخاطره آمیز جوی و دریایی می باشد که به نوعی به اقتصاد مقاومتی استان کمک خواهد کرد، که انشاء اله خداوند متعال، توفیق ارائه خدمت صادقانه را به این مجموعه عنایت فرماید.  


برگزاری جلسه هفتگی تهک با رویکرد تهک دریایی و گردشگری در هواشناسی مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1700
دیروز7461
مجموع30907924