به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان مازندران، جلسه اداره توسعه و مدیریت منابع با مدیرکل سه شنبه 22 تیر 95 به ریاست مدیر کل هواشناسی مازندران و اعضای جلسه برگزار گردید . که در این جلسه هریک از همکاران در این بخش گزارشی از عملکرد ماه گذشته ( وضعیت مالی و پرسنلی ) را ارائه دادند . و برنامه های آینده این اداره را تشریح نمودند . داداشی- مدیر کل هواشناسی مازندران گفت:برنامه ریزی از پیش تدوین شده موجب پیشرفت در کارها خواهد شد .
برگزاری جلسه اداره توسعه و مدیریت منابع با مدیرکل

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6613
دیروز7389
مجموع32806223