هواشناسی مازندران - برگزاری جلسه هفتگی تهک


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان مازندران ، نهمین جلسه هفتگی تهک در سال 95 ، با بررسی عملکرد تهک های جاده ای ،کشاورزی و دریایی برگزار گردید که مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه : 1- تدوین سند تهک جاده ای در هفته آتی 2- ارسال گزارش ماهانه عملکرد تهک دریایی به سازمان هواشناسی کشور 3- شناسایی دقیق کاربر نهایی در حوزه دریا و ارتباط تنگاتنگ و دو طرفه با کاربران مذکور.
برگزاری جلسه هفتگی تهک

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3339
دیروز15967
مجموع31947522