هواشناسی مازندران - گزارش جمع بندی فصلی تهک مازندران


به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، هفتمین جلسه تهک مازندران در 27 خرداد 95 (دهم ماه مبارک رمضان ) با حضور مدیر کل و گروه های مختلف تهک برگزار گردید . در این جلسه به دو بخش اختصاص یافت ؛ بخش اول: ارائه گزارش و عملکرد فصلی هر یک از گروه های تهک و ادارات تحقیقات هواشناسی و کشاورزی آمل و قراخیل و در بخش دوم : به بررسی بخشنامه ای که از سوی سازمان هواشناسی کشور برای ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی کل کشور ابلاغ شد جهت اجرا پرداخته شد . در ادامه هریک از گرو ه های تهک کشاورزی ، دریایی ، جاده ای عملکرد فصلی خود را تشریح نمودند . در ادامه ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل و آمل نیز در این خصوص گزارش و عملکرد را ارائه نمودند .

گزارش جمع بندی فصلی تهک مازندران
گزارش جمع بندی فصلی تهک مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3236
دیروز15967
مجموع31947419