هواشناسی مازندران - میانگین دمای هوا استان طی دوره سه ماهه خرداد، تیر و مرداد سال 95 ، تا یک درجه بیشتر از نرمال بلندمدت پیش ‏بینی می‏شود


به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران در ماه اردیبهشت و دوره سه ماهه خرداد، تیر و مرداد سال 95 ارائه گردید . اسدی - رییس اداره پیش بینی هواشناسی مازندران گفت: با توجه به کاهش 4 درصدی بارش و افزایش 1/9 درجه‏ ای دمای هوا در اردیبهشت سال نودوپنج، متوسط بارش سال زراعی 95-94 تا پایان اردیبهشت سال 95 استان مازندران نسبت به دوره بلندمدت افزایش داشت. با توجه به تاثیر افزایش دما در افزایش تبخیر، نمایه خشکسالی SPEI حاکی از تداوم وضعیت خشکسالی در کشور می‏باشد. با توجه به تقویت سامانه پرارتفاع در لایه‏ های میانی جو و ماندگاری جت جنب حاره¬ای در عرض‏های بالاتر از جایگاه نرمال، پیش بینی می شود در شش ماهه دوم سال جاری، با شروع دیرهنگام بارش پاییزه، میانگین بارش کشور در نیمه اول سال زراعی(96-95) کمتر از نرمال باشد و تنها در سواحل دریای خزر در نیمه دوم تابستان و شروع پاییز بارش در حد نرمال و یا حتی بیش از آن مورد انتظار است. برای مواجهه با کمبود آب در کشور بخصوص برای سال آتی زراعی، مدیریت بهینه منابع آب و انرژی و مصرف آن علی رغم ذخیره مناسب آب سدهای کشور، گریز ناپذیر است. وضعیت جاری: بارش سال زراعی جاری(95-94) تا پایان اردیبهشت سال 95، نسبت به مدت مشابه بلندمدت حدود 15 درصد افزایش داشت. تاکنون بیشترین افزایش بارش در شهرهای رامسر حدود 44 ، گلوگاه 42 ، آلاشت 22 ، آمل 21 ، قراخیل قائمشهر 17 ، سیاه بیشه 16 ، دشت ناز 15 ، کجور 14 ،نوشهر 10 ، پل‏ سفید 9 ،ساری 5 و بندرامیرآباد حدود 1 درصد و بیشترین کاهش در بابلسر حدود 9 ، کیاسر 7 و بلده 2 درصد نسبت به دوره بلندمدت رخ داده است. نمایه خشکسالی نشان از شرایط نرمال در بخش اعظم استان بوده و در بخش کوچکی از غرب، مرکز و شرق استان شرایط ترسالی خفیف وجود دارد. پیش‏ بینی فصلی بارش و دمای هوا : بر اساس نقشه ‏های پیش آگاهی مدل‏های اقلیمی و تحلیل شرایط پدیده‏ های دورپیوندی : پیش‏ بینی بارش : میانگین بارش استان مازندران در طی دوره سه ماهه خرداد، تیر و مرداد سال 95 در حد میانگین بلندمدت می‏باشد. بهنجاری بارش کشور از مرداد، شهریور و مهر نشان داده شده است. مطابق این شکل، بارش های حوضه خزر متمایل به بیش از نرمال است. پیش‏ بینی دمای هوا : میانگین دمای هوا استان طی یک ماه آینده از دهه دوم خرداد تا دهه اول تیر 1395- June 2016 و همچنین در دوره سه ماهه خرداد، تیر و مرداد سال 95 ، تا یک درجه بیشتر از نرمال بلندمدت پیش‏ بینی می‏شود توضیح: پیش‏ بینی فصلی در انتهای هفته اول هر ماه در پژوهشکده(مرکزملی) اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور (مشهد)، صادر می‏شود و صحت آن برای سه ماهه اول بر اساس آخرین ارزیابی، حدود 70 درصد است.
میانگین دمای هوا استان طی دوره سه ماهه خرداد، تیر و مرداد سال 95 ، تا یک درجه بیشتر از نرمال بلندمدت پیش ‏بینی می‏شود

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3302
دیروز15967
مجموع31947485