در راستای توافق همکاری اداره کل هواشناسی مازندران و دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور برگزار شد . به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، اولین کارگاه آشنایی با لینوکس با همکاری وتدریس کارشناسان اداره کل هواشناسی در دانشکده علوم دریایی نور روز چهار شنبه 12 خرداد برگزار گردید. این کارگاه در راستای توافق همکاری علمی بین هواشناسی و دانشکده منابع طبیعی و علوم دریای برگزار و مقدمه ای برای برگزاری دوره های بیشتر برای آموزش کارکنان و دانشجویان برای مدل سازی جو و اقیانوس صورت گرفت .

با همکاری هواشناسی مازندران اولین کارگاه لینوکس در دانشگاه تربیت مدرس نور برگزار شد
با همکاری هواشناسی مازندران اولین کارگاه لینوکس در دانشگاه تربیت مدرس نور برگزار شد
با همکاری هواشناسی مازندران اولین کارگاه لینوکس در دانشگاه تربیت مدرس نور برگزار شد

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز8956
دیروز14080
مجموع26297864