به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، امروز 9 خرداد 95 جلسه تحلیل آماری ماه اردیبهشت توسط همکاران در بخش آمار ، تحقیقات و پیش بینی برگزار شد . در این جلسه تحلیل وضعیت جوی اردیبهشت ماه 95 استان مازندران بدین صورت ارائه گردید: سال زراعی نسبت به پارسال 12/5 درصد و نسبت به دوره آماری 15/4 درصد افزایش داشت .همچنین میانگین دما نسبت به پارسال 1/5درجه و نسبت به دوره آماری 1/9درجه افزایش داشته است. در ضمن میانگین بارش استان در ماه اردیبهشت 95 با 32/8 میلی متر نسبت به پارسال در ماه اردیبهشت94 با 9/9 میلی متر دارای افزایش بوده و نسبت به دوره آماری با 34 میلی متر در حد نرمال بوده است .
استان مازندران از لحاظ میانگین دما ، سال زراعی و بارش در اردیبهشت 95 نسبت به سال قبل افزایش داشت.

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز2672
دیروز10292
مجموع31493465