به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ،طی دعوت رسمی از سوی رییس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان از هواشناسی مازندران خواسته شد تا به عنوان عضو ثابت شورای تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در جلسات این شورا شرکت کند در دیداری که روز دهم خرداد نوربخش داداشی مدیرکل هواشناسی مازندران با دکتر محمودی رییس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در ساری برگزار گردید دو طرف برلزوم همکاری بیشتر در طرح های تحقیقاتی و استفاده از منابع دیگر دستگاه ها تاکید شد.

هواشناسی عضو ثابت شورای تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران شد
هواشناسی عضو ثابت شورای تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران شد

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1019
دیروز7389
مجموع32800629