سومين جلسه كميته هماهنگي هواشناسي-آب شناسي و مراقبت محيطي درياي خزر (Caspcom21) روز چهارشنبه مورخ 29/2/95 رأس ساعت 10 صبح در مركز علوم جوي و اقيانوسي سازمان هواشناسي كشور و با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي مسئول از قبيل: مركز مطالعات و تحقيقات درياي خزر، سازمان بنادر و دريانوردي كشور، سازمان محيط زيست كشور، ادارات كل هواشناسي استان‌هاي مازندران، گيلان و گلستان برگزار شد. در اين جلسه ابتدا دكتر لايقي رئيس مركز علوم جوي و اقيانوسي سازمان هواشناسي كشور گزارشي از وضعيت اقليمي استان‌هاي ساحلي و داده‌هاي بويه‌هاي درياي خزر ارائه نموده، سپس دكتر يوسفي رئيس مركز مطالعات و تحقيقات درياي خزر نيز گزارشي از تراز درياي خزر ارائه نمودند و از پي‌گيري‌ها براي يكپارچه سازي مركز مديريت درياي خزر در حوزه‌هاي آب و هواشناسي، تراز آب دريا، كيفيت آب و محيط زيست خبر دادند. برنامه ريزي براي بررسي سهم پارامترهاي مختلف هواشناسي و اقليمي در تغيير تراز آب دريا و تشكيل يك كميته ويژه براي اين منظور، برنامه ريزي براي ارتقاء سطح همكاري‌ها بين دستگاه‌هاي مربوطه، برنامه ريزي براي تشكيل يك كارگاه يك روزه ترجيحاً در شمال و با حضور متخصصان در خصوص اقليم و پيش‌بيني تراز دريا، برنامه ريزي براي بزرگداشت روز اقيانوس در ماه خرداد در استانها، از جمله مباحث مطرح شده در اين جلسه بودند.

سومين جلسه كميته هماهنگي هواشناسي-آب شناسي و مراقبت محيطي درياي خزر (Caspcom21)
سومين جلسه كميته هماهنگي هواشناسي-آب شناسي و مراقبت محيطي درياي خزر (Caspcom21)

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1306
دیروز7389
مجموع32800916