برگزاری جلسه هفتگی هماهنگی دبیران تهک و ارائه تحلیل آمار به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان مازندران ، امروز پنجشنبه 9 فروردین 95 ، جلسه هفتگی جهت هماهنگی دبیران تهک و ارائه تحلیل آمار ماه فروردین 95 و یک سال 1394 استان برگزار گردید . مدیر کل هواشناسی مازندران گفت : دعوت از متولیان تولید مواد غذایی (باغی ، زراعی و دامی ) جهت تشکیل جلسه مشترک ، علاوه بر خودکار سازی تهک که مهمترین بحث در سازمان هواشناسی کشور می باشد را تاکید نمودند . در ادامه این جلسه تحلیل آماری ماه فروردین 95 و سال 94 استان توسط کارشناسان ارائه گردید .
برگزاری جلسه هفتگی جهت هماهنگی دبیران تهک و ارائه تحلیل آمار

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز2771
دیروز10292
مجموع31493564