به گزارش هواشناسی استان مازندران،امروز 29 فروردین اولین جلسه آموزش هواشناسی مازندران با حضور اعضا و مدعوین برگزار گردید، که در این جلسه در خصوص تدوین برنامه آموزشی ( پودمانی ، عمومی ، اداری ، تخصصی و ...) سال 95 تصمصم گیری شد. در این خصوص مقرر گردید هریک از مسئولین و روسای قسمتها برنامه آموزشی تخصصی سال 95 را در جلسه آتی ارائه دهند .
برگزاری اولین جلسه آموزش هواشناسی مازندران در سال 95

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1102
دیروز7389
مجموع32800712