به گزارش هواشناسی استان مازندران ، اولین جلسه تهک در سال 95 با حضور اعضاء : گروه پیش بینی ، مسئولین تهک کشاورزی ، جاده ای ، دریایی و اداره رادار در هواشناسی مازندران برگزار گردید . دراین جلسه مسئولین هریک از تهک ها عملکرد خود را از شروع تا کنون تشریح نمودند. مدیرکل هواشناسی استان مازندران گفت:یکی از برنامه های سال 95 خودکار سازی تهک و نیز برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی تهک در سطح استان تاکید نمودند.
برگزاری اولین جلسه تهک سال 95 در هواشناسی استان مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1160
دیروز7389
مجموع32800770