هواشناسی مازندران - برگزاری جلسه حوزه معاونت توسعه و پیش بینی


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان مازندران ، در این جلسه حوزه معاونت توسعه و پیش بینی در سال 95 با حضور اعضاء تشکیل شد که هریک از ادارات عملکرد سال گذشته خود را ارائه داده و برنامه آینده خودرا تشریح نمودند . مدیر کل هواشناسی استان مازندران برنامه ریزی در سال جدید و برگزاری منظم کارگروه های تخصصی و تهک هواشناسی را تاکید نمودند . داداشی در ادامه افزود: با حفظ همدلی ، وفاق و با تلاش مضاعف در حوزه پژوهش و افزایش صحت پیش بینی ، اطلاع رسانی دقیق و به موقع جایگاه هواشناسی را ارتقا دهیم .

برگزاری جلسه حوزه معاونت توسعه و پیش بینی
برگزاری جلسه حوزه معاونت توسعه و پیش بینی

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز11613
دیروز14564
مجموع31925611